Image

Probielle Forte

Probielle FORTE sadrži kombinaciju 3 soja probiotičkih bakterija i kvasca Saccharomyces boulardi, a namijenjen je odraslima i djeci. Sinergistička probiotička kombinacija bakterija i kvasca za akutne intestinalne simptome i proljev.

PROBIOTIČKI SOJEVI

 • L. helveticus R0052
 • L. Rhamnosus R0011
 • Bifidobacterium longum R0175
 • 5 milijardi CFU/cap

PROBIOTIČKI KVASAC

 • Kvasac Saccharomyces boulardii CNCM1079
 • Ima sposobnost vezanja patogenih bakterija i njihovih toksina te pomaže njihovoj eliminaciji iz organizma

Optimalna kombinacija probiotičkog kvasca i bakterija za putnički proljev, proljev vezan uz uzimanje antibiotika i akutni proljev

Kombinacija S. boulardii i probiotičkih bakterija pruža dvostruku liniju obrane u crijevima i pokazuje sinergistički učinak:

 • 1. LINIJA OBRANE:
 • Adhezija za patogene
 • Kompetitivna inhibicija rasta
 • 2. LINIJA OBRANE
 • Efekt štita